Dillerop natuuradvies
Welkom .

Inventarisatie & Monitoring.

Natuurtoets.

Begeleiding en directievoering.

Lezingen & Cursussen.

Excursies & Educatie.

Het ringen van vogels.

Fotogalerij.

Weblink.

Contact.

Dillerop natuuradvies
Designed by George. Brugman © 2009 Dilleropnatuuradvies  All rights reserved
Dillerop natuuradvies biedt scholen, verenigingen en particulieren de kans kennis en ervaring op te doen door het volgen van lezingen en of cursussen. Niet alleen de theoretische kant wordt besproken, ook worden praktijkvoorbeelden aangedragen.

Enkele voorbeelden:

Lezingen:
- Inrichten en beheer van kleine landschapselementen.
- Trekvogeljacht en vogel(ring)onderzoek op Malta.
- Vogels ringen in het kader van wetenschappelijk onderzoek.
- Roofvogels & Uilen in Nederland.
- Weidevogels.

Cursussen:
- Vogels rond huis, tuin en in het bos.
- Herkenning, geluiden en voorkomen.
- Leren kijken naar vogels.
- Herkenning, leefwijze, verschillende biotopen.
- Roofvogels – Weidevogels - Zangvogels

Dillerop natuuradvies kan op maat lezingen en/of workshops ontwikkelen rond diverse thema’s. Deelname aan een cursus: minimaal 10 tot maximaal 20 personen.
Lezingen & Cursussen
Rinus Dillerop
Hoofdweg 80, 9626 AH Schildwolde
T. 06 - 51146838
Info@dilleropnatuuradvies.nl