Dillerop natuuradvies
Welkom .

Inventarisatie & Monitoring.

Natuurtoets.

Begeleiding en directievoering.

Lezingen & Cursussen.

Excursies & Educatie.

Het ringen van vogels.

Fotogalerij.

Weblink.

Contact.

Dillerop natuuradvies
Designed by George. Brugman © 2009 Dilleropnatuuradvies  All rights reserved
Dillerop natuuradvies heeft ruime ervaring met uiteenlopende inventarisatiewerkzaamheden op gebied van flora- en fauna, landschapselementen, het geven van beheeradviezen, begeleiding en directievoering.

Inventarisatie
Door het uitvoeren van gerichte inventarisaties worden planten en dieren in kaart gebracht die in een bepaald gebied voorkomen. Dillerop natuuradvies heeft ruime ervaring met uiteenlopende soortgroepen en voert graag diverse inventarisaties op een zorgvuldige wijze voor u uit.

Monitoring
Door middel van een vaste methode kan flora en/of fauna gedurende een reeks van jaren in een gebied, op een vaste plaats of traject worden gevolgd. Hierdoor ontstaat een goed beeld van de aanwezige flora en/of fauna hoe deze zich in de loop van de jaren ontwikkelt. Hierdoor kan bij het beheer direct op veranderingen worden ingespeeld.

Dillerop natuuradvies kan voor u ook inventarisaties uitvoeren van landschappelijke en cultuurhistorische elementen.
Inventarisatie & Monitoring