Dillerop natuuradvies
Welkom .

Inventarisatie & Monitoring.

Natuurtoets.

Begeleiding en directievoering.

Lezingen & Cursussen.

Excursies & Educatie.

Het ringen van vogels.

Fotogalerij.

Weblink.

Contact.

Dillerop natuuradvies
Designed by George. Brugman © 2009 Dilleropnatuuradvies  All rights reserved
Excursies & Educatie
Er op uit trekken en de natuur beleven onder begeleiding van een ervaren veldgids.
Dit kan zijn in uw eigen omgeving of een natuurgebied elders in Nederland. Voor de meeste mensen en vooral voor kinderen en jongeren is het geen alledaags gebeuren om op stap te gaan in de natuur. Een uitstapje met de klas naar een natuurgebied in de eigen omgeving is vaak al een grote belevenis en kan een eerste stap zijn naar een ruimere natuurbeschermingsgedachte.

Enkele voorbeelden:

Excursies
- Een kijkje in de keuken van een vogelringer.
- Roofvogels herkennen in het veld.
- Op zoek naar vleermuizen met behulp van een batdetector.

Speciaal voor schoolklassen
- Lezing over het ringen van in het wild levende vogels.
- Lezing over Roofvogels herkennen (met lesbrief) en bezoek in het veld.
- Lezing over zwaluwen.
- Lezing over vleermuizen.
- Op zoek naar amfibieën (voorjaar).
- Zoeken naar sporen van dieren in het veld.
- Een kijkje in de keuken van een vogelringer.
- Het maken van nestkasten (najaar).
- Braakballen pluizen (winterperiode).

Deelname aan een excursie, minimaal 10 tot maximaal 20 personen.