Dillerop natuuradvies
Welkom .

Inventarisatie & Monitoring.

Natuurtoets.

Begeleiding en directievoering.

Lezingen & Cursussen.

Excursies & Educatie.

Het ringen van vogels.

Fotogalerij.

Weblink.

Contact.

Dillerop natuuradvies
Designed by George. Brugman © 2009 Dilleropnatuuradvies  All rights reserved
Beheer bepaalt in grote lijnen welke planten en diersoorten in een terrein voorkomen. Inventarisatiegegevens zijn van belang bij het opstellen van beheeradviezen voor de terreinen. Door jaren lange ervaring is Dillerop natuuradvies goed in staat uw project van ontwerp tot oplevering te begeleiden.
Begeleiding en directievoering
Enkele voorbeelden:

Aanleggen en inrichten van objecten:
- Vleermuisbunkers.
- Oeverzwaluw- en IJsvogelwanden.
- Faunapassages.

Kleinschalige Natuurontwikkeling:
- Aanleg en onderhoud van poelen voor amfibieën.
- Aanleg en onderhoud van houtsingels / knotwilgen.
- Aanleg van boomgaarden.
- Aanleg van vogeltuinen.